Сравнението е могъщо средство, което може да ни покаже онова, което не забелязваме, може да промени светогледа ни или може да ни зареди с мотивация да следваме мечтите си. Сравненията ни позволяват да оценим това, което имаме, и да осъзнаем колко интересен е светът около нас.