Колкото и книги да сте прочели, светът винаги може да ви изненада. Ние например нямахме представа, че мравките могат да правят живи мостове, за да преминат от едно място на друго. Или че едно дърво може да порасне върху друго дърво.

Тъй като обичаме да научваме нови и неподозирани факти за нашата планета, сме подготвили няколко любопитни снимки на неща, които не се виждат всеки ден.