Преди 10000 години в Древен Египет котките са били божество и трябва да има причина за това. Те тичат посред нощ, драскат мебелите, храната изчезва…

Ако си мислиш, че си видяла всичко, на което една котка е способна, можем да те уверим, че това не е така. Ето го и доказателството: