Щом чуем думата „гени“, веднага се сещаме за часовете по биология, но всъщност не са ви нужни никакви учебници, за да разберете каква е мощта на гените. Достатъчно е да погледнете снимки като тези, които чудесно показват, че децата са малки копия на родителите си.