Корените на мафията в Америка идват от Сицилия, Италия. Тя е внасяла страх навсякъде. Големите фамилии са били познати навсякъде. Разбира се, всяка банда е имала и шеф, който са уважавали и от който са се страхували.

Нека ви запознаем с част от тях.