Създаването на филми, базирани на реални събития, е голямо предизвикателство. В тези случаи е важно на екрана да се представят точно действителните случки, като в същото време се създаде забавна, последователна и интригуваща история. Това често води до някои промени по отношение на това, което е исторически коректно, като обаче не се компроменира реалната история.

Представяме ви 7 филма, които представиха някои реални факти малко по-различно и сами преценете дали това е проработило в тяхна полза, или пък не!