През април 2019 г. д-р Кати Буман от Масачузетския технологичен институт създаде първия образ на черна дупка и целият свят заговори за ролята на жените в историята. Звучи тъжно, но от векове много открития и изобретения, направени от дами, са били игнорирани от историческите книги и остават засенчени от откритията на мъжете. Според историчката д-р Бетани Хюз, постиженията на жените в областта на изкуството, науката, политиката и други области са само 0.5% от записаната история.

Искаме да дадем своя принос в борбата за равенство между половете и ще ви разкажем за 7 дами, които успяват да променят света, в който живеем, но странно защо, не са представени в историческите книги.