Филмите са просто филми и различните им жанрове не са определящи за класата на актьорите в тях.

Ние твърдо вярваме в това твърдение и тъкмо заради това ще ти представим 8 от големите имена в киното, чиято кариера всъщност е започнала с филми за възрастни.