Днес много терапевти препоръчват на клиентите си, които имат фобии и страхове, да се подложат на модерно лечение. Те използва виртуална реалност, за да могат хората да преборят всичко това. Ако се страхувате от тълпи, ще ви поставят в такава ситуация, например.

Оказва се, че страховете ни невинаги ни вредят, а дори малка доза от тях на ден е полезна. Но защо?