Някои хора, съзнателно или несъзнателно, често се държат по начин, който ни наранява. Това може да се изразява в обвинителни жестове, критиката и неодобрението, например. Те нямат положително влияние върху благосъстоянието ни.

Решихме да споделим с вас няколко съвета как да се справим с подобно поведение без да създаваме конфликти.