Репутацията, която хората градят с години, може да бъде унищожена само от един неподходящ пост онлайн. Истинските истории, за които искаме да ти разкажем, са още един урок за всички нас: трябва да бъдем много внимателни за това, което публикуваме онлайн, и да мислим преди да действаме. Защото дори нещо, което е публикувано преди години, може да нанесе значителни щети на кариерата и на репутацията ни.

Ще ти разкажем за 9 реални случая, в които кариерите на различни хора са били застрашени от публикации в социалните мрежи. Дори има препоръка как да възстановиш репутацията си, ако вече си направила грешка.