Културните ни различия с Япония са големи колкото от тук до Луната и обратно. Но в крайна сметка, Япония е една от страните, от които трябва да черпим вдъхновение и мъдрост не само по философските въпроси, а и по тези, които ни засягат всеки ден - храна, публични услуги като транспорт, полиция и  дори обществени тоалетни!

Даваме ви няколко примера, след които ще ви се прииска моментално да се пренесете да живеете там!