Често симпатизираме не само на добрите във филма, но и на лошите. И това си има обяснение. Идентифицираме се с тях, защото имаме шанс да видим своята тъмна страна, която не присъства в реалния живот.

Става ли дума за жени злодеи, става още по-сложно, защото невинаги изборът на актьори е добър.

Е, ние открихме част от актрисите, които изиграха добри момичета, но и истински злодеи.