Учените прогнозират, че до средата на 21 век на нашата планета ще се натрупа 3,5 милиарда тона боклук - 70% повече, отколкото има сега.

По тази причина много хора се опитват да живеят на принципа на "нулеви отпадъци". Изненадващо е, че някои от тях успяват да произвеждат боклук за една година, който може да се събере в буркан от кафе. Те умеят да използват всяка вещ по няколко начина и удължават живота им.

Представяме ви 11 иновативни начина да вдъхнем живот на старите си вещи.