Нека си го признаем - самоувереността е сложна задача. Особено в днешния свят, който съвсем не е мил и любезен, да обичаш себе си и да си изпълнена с вяра в собствените си умения е мисия невъзможна.

За щастие, има как да овладееш техниката на самоувереността и винаги да се изправяш пред предизвикателствата на живота с гордо вдигната глава и изпълнена с любов към себе си. За целта опитай се да изпълниш тези задачи, които имат за цел да променят самосъзнанието ти и да ти върнат самоувереността.