При определяне характера на човека, учените физиономисти считат устните за една от важните характеристики. В края на краищата, ние изявяваме устно своите мисли, разкривайки същността на характера си и особеностите на психиката. Предлагаме ви внимателно да разгледате устните си (и не само своите), да прочетете нашата статия и проверете доколко точно отразяват същността на притежателя си.