Усещаш ли вятъра на промяната? Не? Може би защото промяната трябва да започне от самите нас.

Светът днес е сив с черни краски. Белият цвят е отдавна забравен, а цветовете са заличени. Нека заедно променим статуквото и целия свят.