Вече са познати много стилове и техники за татуиране. Това прави наистина  труден избора на татуровка. Но татуистката, която ще ви представим в следващите редове е нещо повече от художник. Тя е истински философ. Корейката Сион показва любов и грижа не само чрез своите произведения на изкуството, които са красиво и внимателно детайлизирани. Тя също така наистина обича всеки, който стъпи в живота ѝ. Тя помага на своите клиенти да видят магията на живота чрез татуровките си. В тази галерия ще ви представим 15 деликатни татуировки, правени от Сион, както и ще ви разкажем нейната история.