Светът се промени коренно през последните няколко години. Заформят се нови професии, понятия и феномени, за които няма думи в българския език, защото са прекалено много.

За да не използваме чуждици, подготвихме 10 феномена на съвременния свят и как се наричат те на български.

Кой от тях ви е най-познат?