Знаменитостите често изненадват организаторите със странните си и понякога дори граничещи с лудостта изисквания.

Е, явно колкото по-популярен е човекът, толкова по-капризен е списъкът с желанията му.

Ето и някои от най-популярните личности и списъците със странности, на които толкова много държат.