Трудно ни е да си представим колко бързо се развива светът. Животът само преди 50 години е бил коренно различен от нашия. Не е имало модерни технологии, а модата е била доста по-консервативна.

Може би точно това е причината да проявяваме толкова голямо любопитство към фотографиите от изминалите десетилетия - защото те показват истинското лице на света тогава.