Хората с труден характер имат 7 основни черти, които включват агресия, подозрителни са, манипулация, поемане на рискове, правят всичко да изглежда като голям проблем или голямо постижение и доминиране, както и не проявяват много емоции.

Макар и да няма нищо, което  да направим да променим тези хора, то има начини да се справим с тях, когато има някакъв конфликт.

Надяваме се съветите ни да са ви от полза.