Когато дизайнерите на анимации използват животни или други същества, за да дадат живот на своите герои, те се превръщат в истински личности и е неизбежно да не ги възприемаме като подобни на нас. Толкова много, че не би било трудно да си ги представим като нашите съседи (кой анимационен герой бихте избрали за ваш съсед?). Но как биха изглеждали, ако всъщност бяха хора?

Помислихме за това и имаме невероятен артистичен отговор как биха изглеждали героите от „Шрек“, ако бяха хора. Надяваме се да ви харесат толкова, колкото и на нас.