Няма съмнение, че майките играят голяма роля във формирането на човека, в когото се превръщаме някой ден. Това важи и за телевизионните майки. Подобно на тези в реалния живот, и те са отдадени на децата си.

Чудиш ли се какво се е случило с любимите ти телевизионни майки от 90-те? Разбери сега!