В продължение на десетилетия работещите майки са се чувствали виновни, че са избрали да имат кариера и професионална роля извън домакинството. Има много мнения, че работата се отразява негативно на психичното здраве на жените, тъй като те са предназначени да отглеждат децата си и да ги наблюдават внимателно, вместо да работят на пълен работен ден. Научни изгледвания обаче водят до съвсем различни изводи. Скорошно проучване установи, че работещите майки се радват на по-добро психично състояние, отколкото тези, които стоят у дома.

Разгледайте в галерията резултатите от проучването, според което една пълноценна кариера, независимо дали на непълен или пълен работен ден, повишава удовлетвореността и чувството за собствено достойнство на майката.