Ако се вярва на статистиката, някои възрастови групи носят по-голям риск от разпадане на връзката, отколкото други. Каква възрастова разлика изследователите смятат за най-неподходяща?

Разбира се, всяка двойка е различна. Някои може да не успеят да се справят с голямата разлика във възрастта, докато други я смятат за ключ към щастливата връзка. Но всъщност това е област, която изследователите внимателно са проучили и анализирали, за да се опитат да разберат по-добре връзките, навиците и предпочитанията на хората за срещи и да научат повече за възможните предиктори за успех.

Взаимоотношенията могат да бъдат трудни независимо от възрастта, но в някои случаи ситуацията се влошава от този фактор. Някои изследвания показват, че възрастовата разлика между партньорите може да е едно от нещата, които правят срещите по-лесни или по-трудни, в зависимост от това колко години ви делят. Познаването на най-лошите възрастови групи в крайна сметка няма да е решаващо, но ще ви помогне да добиете представа каква може да е връзката ви, да знаете какво да очаквате и как разликата във възрастта може да има положително или отрицателно влияние върху отношенията ви.

Статия, публикувана в Journal of Popular Economics през 2018 г., установява, че хората, които се женят за по-млади партньори, първоначално са по-щастливи, но удовлетворението в техните връзки невинаги продължава дълго, особено ако разликата във възрастта е голяма. Установено е също, че подобни двойки може да са по-малко „издръжливи“, когато са изправени пред финансови и икономически затруднения в сравнение с партньори на сходна възраст.

Но коя възрастова група може да се счита за най-малко успешна? Прочетете повече по темата в галерията: