Знаете ли, че според психолозите, конфликтите, които естествено възникват във взаимоотношенията ни с останалите - не само не са нещо, което трябва да се сетремим да избегенем, а напротив - могат да се преврънат в зряла дискусия с чиято помощ да си изясним и да изразим някому собственото си мнение?!

Освен това конфликтите могат да укрепят връзките ни с околните и да доведат до по-голяма близост и интимност с половинката ни.

Това са само една малка част от причините защо не трябва да се опитвате да избегнете конфликтите - което желание, макар и разбираемо, често се оказва напълно невъзможно за реализиране.

В галерията ще ви разкажем повече за това как конфронтацията, всъщност, е несправедливо обвинявана за разрива на взаимоотношенията ни с околните, а напротив - тя може да допринесе за връзките ни.

Конфликтът не трябва да бъде спор, при който реагирате импулсивно (обидено или отбранително) и казвате неща, които, всъщност, не мислите наистина. Вижте още: