Всяко дете е красиво и специално. В очите на всяко от тях блестят мечти, щастие и искрена радост, а усмивката им може да оправи деня на всеки.

Абдула Айдемир, фотограф от Истанбул, вярва, че в очите на децата може да се открие цяла вселена. Той прави снимки на децата с толкова красив и жив поглед, че могат да ни хипнотизират за секунди.

Неговите снимки запечатват нереалната красота на малките му модели и ние не можем да откъснем поглед от тях.