"Група туристи остават без водач и започват да..." - можете ли да познаете за коя книга се отнася това описание? Ще ви подскажем - сюжетът включва хобити, дракони и бижута с магически свойства. 

"История в стихове, в която се разсъждава върху въпроса дали жената трябва да направи първата крачка, когато харесва един мъж?" Точно така, става дума за руския роман в "Евгений Онегин" на Александър Пушкин.

А какво кратко и хумористично описание ще дадете на любимата ви книга?