Суеверията първоначално са възникнали просто защото хората не са могли да обяснят определени явления. Следователно най-близките във времето събития са били свързани и на някои обикновени явления са били приписвани мистични свойства. Но има и известна рационалност във вярванията.

Съществуват много суеверия, които регулират заемането на пари. Например, не трябва да се разделяте с парите вечер, но е добре да заемате пари (или виртуални такива) на богати хора. Общоприето е, че богатият човек ще ви върне заедно с дълга и част от късмета си. Но има неща, които изобщо не се препоръчва да давате назаем на никого. Вижте кои са те в галерията.