Дори тези, които по принцип са безразлични към каквато и да била„магия на числата“, не могат да устоят на очарованието на числото седем. Има ли тайна и ако да, каква е тя? Нека да го разберем.

То се появява в заглавията на най-продаваните книги и най-четените статии и си остава най-популярният отговор на въпроса „кое е любимото ви число?“. Какво причинява тази естествена реакция? Факт е, че от историческа гледна точка числото 7 е играло значителна роля в обществото, културата, религията и дори психологията. Но има ли и друга причина? В нашата галерия може да разберете мнението на психолога Гари Дрюич, което да ви даде малко повече яснота по въпроса.