Мислите си, че сте добри на криеница? Е, едва ли сте такива майстори като тези животни. Ако играете срещу тях, сме сигурни, че нямате никакъв шанс...

Оцеляването на много животни зависи от умението им да се сливат с околната среда или да подражават на други организми, т.нар. мимикрия. Затова не е чудно, че животните в нашата галерия са така трудни за откриване.