Макар че вярваме, че красотата се намира в очите на гледащия, все пак има някои научно обосновани критерии, които можем да ползваме, за да калкулираме физическата привлекателност. Формулата е известна като златното сечение, която датира още от Древна Гърция. В днешно време този идеал все още се възприема и се използва в пластичната хирургия. Ето класация на десетте най-красиви жени, чиято привлекателност бе прецизно изчислена. Учените сравнили до каква степен пропорциите на лицата им се доближават до Златното сечение.

Ние сме изумени от идеята лицата да бъдат измервани, за да се даде числово измерение на човешката красота. С удоволствие споделяме с вас кои са звездите, определени от науката като притежатели на най-добре пропорционирани лица. Числата показват на колко процента лицата на красавиците в галерията отговарят на златните пропорции.