Изборът на облекло понякога е трудна задача и примерите в нашата галерия го доказват. И нека напомним, че дори и в супермаркета трябва да спазваме определени правила за облеклото.