Светът е пълен с глобални проблеми - глад, войни и бедност. Хората живеят на ръба, но така и не правим нищо, за да го променим

Алиреза Пакдел е илюстратор, който рисува илюстрации, засягащи най-наболелите проблеми на обществото днес. Резултатите са наистина провокиращи.

Съгласни ли сте?