Спомените отлитат бързо и дните ни обикновено се сливат. Според едно проучване спомените, предизвикани от неочаквани събития, остават в съзнанието ни по-дълго. Добре, че Вселената ни е подготвила безкраен запас от любопитни изненади, грижейки се за поддържането на паметта ни в добро състояние.

Следващите 17 души са преживели незабравими моменти, благодарение на интересните си открития. Надяваме се да направят и вашия ден по-усмихнат.