Казват, че ако едно момиче прилича на баща си, ще бъде много щастливо. В този случай всичко трябва да се нареди перфектно в живота на тези звездни наследници, защото те са истински дъщери на бащите си!

Уверете се в галерията: