Отношенията към различните на хората и животните коренно се различава. Прекалено често ние реагираме негативно и с недоверие към различните, но четириногите ни приятели са готови да се сприятелят с всекиго, независимо от различията.