Хората често казват, че домашните любимци приличат на собствениците си. 

Амбициозният проект "Приличаш ли на кучето си?" ("Do You Look Like Your Dog") си е поставил за цел да докаже, че кучетата наистина приличат на хората.

Съгласни ли сте?