90-те години на миналия век ще бъдат запомнени с много и различни тенденции.

Това беше десетилетието, в което модата се промени корено, тогава настъпиха сериозни промени в технологиите, а децата се радваха на всякакви странни и забавни играчки.

Представяме ви 19 детски играчки, които винаги ще ни карат да се усмихнем.