Добрите дела са от полза не само за нашето самоусещане, но и за цялото човечество. И ако сте успели да създадете нещо, което да зарази с доброта всички наоколо, може да ви бъде издигнат паметник. Подбрахме за вас няколко великолепни паметника и скулптури, които всеки ден правят този свят по-добър.