Мама е най-милият и добър човек на света. Няма друг, който да се радва по-искрено на успехите ни, да плаче с нас, когато се провалим и да ни подкрепя тогава, когато имаме най-голяма нужда. Тя е плътно зад нас... и то през целия ни живот! На нея споделяме нашите най-големи радости, тревоги и най-дълбоките си тайни. На нея дължим живота си! Мама - единственият човек, за който си струва да издигнем паметник и то само заради това, че я имаме!