Невинаги можем да сме сигурни, че водата от чешмата е годна за пиене. Качеството ѝ може да се промени в рамките на едно денонощие, а това би ни навредило, ако я консумираме дълго време.

От изключително значение за здравето ни е да знаем как да видим тези промени. За щастие има как.

Представяме ви 5 стъпки, чрез които да проверите качеството на водата.