Времето минава неусетно и дори да си мислим, че нищо около около нас, включително и ние самите, не се променяме, фактите говорят друго.

Замислете се как изглеждаше животът ви преди 15 години и колко много се е променил той днес. Разликите са огромни, нали?