Хората в една и съща възрастова група са склонни да имат сходни интереси и дори двама души да са напълно непознати, те все пак може да споделят едни и същи спомени. Например, като си спомнят какви телевизионни предавания са харесвали и двамата като деца или на кои големи световни събития са били свидетели.

Тези снимки, които се избрали, навлизат дълбоко в носталгията, нали?