Да се влюбиш е прекрасно, но ако чувството не е споделено, то любовта се превръща в мрачна бездна, в която падаме всеки ден. Така ли си представяте тъмната страна на несподелената любов?