Сред всички снимки, семейната е тази, която заема почетно място в дома на всеки от нас. Този вид запис, предаващ хронология от редица събития, потапя човек в онази топлина и уют, които споделяме единствено с най-близките си хора - със семейството си. Рождени дни, първи стъпки, разходки, празници, ваканции - благодарение на образа, който те запазват, споменът е винаги така близък до сърцето ни и има силата да ни зареди и стопли дори в най-мрачните и студени дни. А следващите снимки са доказателство, че именно семейството е най-прекрасното нещо, което притежаваме и за което винаги трябва да бъдем благодарни!