Спомените на всеки от детството му са странни и объркващи.

Понякога са забавни, други път са излагащи, но винаги ни карат да се усмихнем.

Представяме ви 29 снимки от миналото, които искрено ще ви разсмеят.