80-те години на миналия век бяха тъмни, смутни и тежки времена. Предполагаме, че по-младите ни читатели не са добре запознати с тази епоха на застоя.

Ето защо представяме 10 фотографии от социалистическото ни минало, които хвърлят лъч светлина върху живота тогава.