Студентският живот е магично време от живота на всеки младеж? Съгласни ли сте? 

Истината е, че животът на общежитие може и да е прекрасно преживяване в много страни, но когато става дума за България, нещата стоят по коренно различен начин. 

А какви са вашите спомени от студентския живот?